Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

vickytoria
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viakarmacoma karmacoma

June 28 2015

vickytoria
"I może to chamskie... ale jedno z lepszych uczuć jest wtedy, gdy orientujesz się, że jesteś doskonale szczęśliwy bez ludzi, o których myślałeś, że nie możesz bez nich żyć."
— Perwersje na dobranoc.
Reposted fromduszka666 duszka666 viahimerra himerra
vickytoria
9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahimerra himerra
vickytoria
5541 7cc7
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viahimerra himerra
vickytoria
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viahimerra himerra

June 25 2015

vickytoria
vickytoria
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss viahimerra himerra
7586 9395
Reposted fromtwice twice viahimerra himerra
vickytoria
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viaallyouneedissoup allyouneedissoup
vickytoria
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. 'Pokolenie Ikea'

June 21 2015

vickytoria
4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
vickytoria
3850 b0c5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamaking-love making-love
vickytoria
4272 b75f
Reposted fromunr-eal unr-eal viaterriblelove terriblelove
vickytoria
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaterriblelove terriblelove
vickytoria
Natural History Museum, London
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabanshe banshe
vickytoria
4322 b316 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viasilkdreams silkdreams
vickytoria
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. Tracimy czas.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viathefirstdrop thefirstdrop
vickytoria
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viathefirstdrop thefirstdrop
vickytoria
7587 46ba 500
vickytoria
1618 0588
Reposted fromrol rol viathefirstdrop thefirstdrop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl