Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

vickytoria

https://www.youtube.com/watch?v=psiILfa-G1c

but the fire is coming
so I think we should run

July 01 2015

vickytoria
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaterriblelove terriblelove
vickytoria
vickytoria
4200 aa3b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeeplooking keeplooking
vickytoria
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaunhappys unhappys
vickytoria
5743 8527 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viakeeplooking keeplooking
vickytoria
2015 0e29
Reposted fromfoods foods viakeeplooking keeplooking
vickytoria
0769 c6ff 500

June 29 2015

vickytoria
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viathatwasntadream thatwasntadream
vickytoria
vickytoria
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaunhappys unhappys
vickytoria
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaunhappys unhappys
vickytoria
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaunhappys unhappys
vickytoria
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska, "Klin"
Reposted fromcudoku cudoku viaunhappys unhappys
vickytoria
Reposted fromoll oll viasilkdreams silkdreams
vickytoria
Będzie dobrze.
Wszystko jakoś się ułoży.
Poradzisz sobie.
Zobaczysz, że jeszcze będziesz się z tego wszystkiego śmiać.

Yhym, ok - a teraz pozwól mi poryczeć się z bezsilności.
— aggape 29.06.2015
Reposted fromaggape aggape viasilkdreams silkdreams
vickytoria
5897 0ebd
jedziem!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasilkdreams silkdreams
vickytoria
7097 09ec 500
Reposted fromstarswirl starswirl viakarmacoma karmacoma
vickytoria
5832 b2cd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl